Kaj sploh je lasersko kaljenje?

Lasersko kaljenje je naglo površinsko segretje kosa z laserskim žarkom in njegova takojšna ohladitev z zrakom. Laserski žarek se z določeno močjo enakomerno pomika po obdelovancu in pri tem dosega maksimalno temperaturo, na katero segrevamo jeklo, do 1350° C. Nad 900° C se začno tvoriti kristali. Prehajamo v avstenitno področje. Iz avstenitizacijske temperature hladimo jeklo z kalilnim (hladilnim) sredstvom (pri laserskem kaljenju je to zrak). Ko z laserskim žarkom dosežemo za določen material potrebno temperaturo se s pomikom žarka gibljemo po površini, za njim pa segreto površino hladimo z zrakom.

Lastnosti in prednosti laserskega kaljenja:
Tehnološke prednosti:
• Laser je vir energije, z izstopajočimi lastnostmi (brezdotična metoda, kontroliran vnos energije, visoka zmogljivost, konstantnost procesa, točno pozicioniranje),
• zmanjšani stroški dodatne obdelave,
• ni potrebe po hlajenju,
• možnost avtomatizacije in integracije v proizvodni proces.

Funkcionalne prednosti:

• Izjemna obrabna obstojnost kaljene površine,
• selektivno kaljenje kompliciranih geometrijskih oblik,
• točkovno kaljenje,
• ni lokalnega taljenja materiala,
• zelo majhne deformacije materiala,
• visoka natančnost in prilagodljivost,
• običajno ni dimenzijskih odstopanj,
• ni sprememb hrapavosti površine (Ra in Rz),
• uporabno za vse kaljive materiale,
• kaljenje različnih 3D geometrijskih oblik (rezalni robovi, vodila, različni deli v strojegradnji …),
• spremljanje in reguliranje temperature kaljenja, natančnost ± 5°C,
• trdota kaljene površine do 65 HRc (odvisno od lastnosti materiala),
• širine kaljenja 8, 11, 13, 16, 23, 28 mm,
• globina kaljenja do max. 1,5 mm.

Materiali

Pri postopku laserskega kaljenja se uporablja več vrst materialov, ki so primerna za kaljene.
Postopek kaljenja zahteva določene lastnosti materiala, npr. zadostno količino ogljika (min 0,3%), da je materialu sploh mogoče spremeniti strukturo in s tem tudi trdoto.

V našem podjetju testiramo različne materiale in jim določamo parametre, s katerimi se izvajajo storitve laserskega kajenje. Nabor že testiranih materialov si je možno ogledati na tem mestu. Če materiala, ki ga želite toplotno obdelati, še ni v našem naboru, opravimo testiranja materiala za vas mi in to brezplačno.

Preglednica materialov

Material Maksimalna trdota materiala po kaljenju v [HRc]
0.7060 55
1.0446 64
1.0503 56
1.0570 42
1.0601 61
1.0647 62
1.1248 45
1.2312 61
1.2320 62
1.2327 62
1.2333 63
1.2343 50
1.2363 57
1.2367 59
1.2379 62
1.2382 62
1.2842 59
1.3343 62
1.6582 56
1.7131 42
1.7140 64
1.7225 55
1.7264 42
C85 62
G30 32
G-50 52
GG-25 47
GGG 70 59
GGG-60 53
GGG-70L 57
T1 65

Galerija – lasersko kaljenje